Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(πρ. Επιθεωρητής Εργασίας)

Τηλ. : 6946412481

Εmail: v.giovanis.symvoulos@gmail.com