Βιογραφικό

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και πρώην Επιθεωρητής Εργασίας.

Πραγματογνώμονας (ορισμένος από την Εισαγγελία Πειραιά) εργατικών ατυχημάτων.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής προγραμμάτων ΛΑΕΚ με πολλές ώρες εκπαίδευσης εργαζομένων σε ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ΚΕΚ, Επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου:

  • έχω πραγματοποιήσει αμέτρητους ελέγχους σε Επιχειρήσεις για θέματα σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
  • έχω διερευνήσει εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα.
  • έχω εκπαιδεύσει Τεχνικούς Ασφαλείας, Εργοδότες, Προϊσταμένους και Υπαλλήλους.

Οι Συνεργάτες μου είναι Συνάδελφοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων με πλούσια εμπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.